REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJACH JOGI PROWADZONYCH PRZEZ DOROTA KOBOS YOGA & ART

 1. Do praktyki jogi należy przygotować wygodny strój do ćwiczeń, przylegający do ciała, ale nie krępujący ruchów.

 2. Należy zachować minimum 2-3 godziny przerwy po zjedzeniu większego posiłku przed sesją jogi.

 3. Przed sesją należy zadbać o toaletę i higienę osobistą.

 4. Jogę praktykujemy boso (bez butów i bez skarpetek).

 5. Sesja trwa 1,5 godziny, stanowi całość i nie jest możliwe skracanie uczestnictwa w sesji.

 6. Wymagana jest punktualność, koncentracja, uważność oraz życzliwość.

 7. Przyjdź 10-15 minut przed sesją, aby skonsultować się z nauczycielką, przygotować miejsce na sali i ewentualnie napić się filiżanki ziół/herbaty.

 8. W razie złego samopoczucia/ problemów zdrowotnych/ w trakcie okresu - sytuację zdrowotną należy koniecznie zgłosić nauczycielce.

 9. Niepojawienie się na zaplanowanej sesji bądź uczestnictwo odwołane na krócej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, będzie traktowane jako już wykorzystane wejście.

 10. Przed sesją wyłącz całkowicie telefon i pozostaw go poza salą do praktyki.

 11. Uczestnictwo w sesji jogi pod wpływem środków zaburzających świadomość, odurzających lub/i pod wpływem alkoholu są zabronione.

Studio Dorota Kobos Yoga & Art nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć, co nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.
Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z akceptacją i przyjęciem wyżej wymienionych zasad.