REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJACH JOGI PROWADZONYCH PRZEZ DOROTA KOBOS YOGA & ART

 1. Do przebrania należy przygotować wygodny strój do ćwiczeń, przylegający do ciała, ale nie krępujący ruchów.

 2. Należy zachować minimum 2-3 godziny przerwy po zjedzeniu większego posiłku przed sesją jogi.

 3. Przed sesją należy zadbać o toaletę i higienę.

 4. Jogę praktykujemy boso (bez butów i bez skarpetek).

 5. Sesja trwa 1,5 godziny, stanowi całość i nie jest możliwe skracanie uczestnictwa w sesji.

 6. Wymagana jest punktualność, koncentracja, uważność oraz życzliwość.
  Przyjdź 10-15 minut przed sesją, aby skonsultować się z nauczycielką, przygotować miejsce na sali i ewentualnie napić się filiżanki ziół/herbaty.

 7. W razie złego samopoczucia/ problemów zdrowotnych/ okresu - sytuację zdrowotną należy koniecznie zgłosić nauczycielce.

 8. W przypadku rezygnacji z udziału w sesji uczestnik może odwołać bez konsekwencji swoją obecność conajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Rezygnacja po tym czasie nie będzie uznana i traktowana będzie jako już wykorzystane wejście.

 9. Studio Dorota Kobos Yoga & Art nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć, co nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.

 10. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z akceptacją i przyjęciem wyżej wymienionych zasad.