Prayer to Patanjali

 
PatanjaliIllystration.png

Yogena cittasya padena vacam
Malam śarirasya ca vaidyakena
Yopakarottam pravaram muninam
Patañjalim pranjaliranato’smi
Abahu purusakaram
Sankha cakrasi dharinam
Sahasra śirasam śvetam
Pranamami Patañjalim

I bow before the noblest of sages Patañjali,
who gave yoga for serenity and sanctity of mind,
grammar for clarity and purity of speech
and medicine for pure, perfect health.
I prostrate before Patañjali
an incarnation od Adisesa (Ananta)
whose upper body has a human form,
whose arms hold a conch and a disc,
and who is crowned by a thousand-headed cobra.

 

 

Oddaję pokłon najszlachetniejszemu z mędrców Patańdżalemu,
który wskazał drogę do spokoju umysłu w swym dziele o jodze,
do jasności mowy w dziele o gramatyce
i do czystości ciała w dziele o medycynie.
Oddaję cześć Patańdżalemu, którego górna część ciała ma kształt człowieka,
który w dłoniach dzierży konchę i dysk,
zaś jego głowę otacza tysiącgłowa kobra.